Új iparigáz szakcég kérte felvételét a MIGSZ-be

Új tagvállalattal gyarapodott a MIGSZ!

A SOL Hungary Kft. kérte tagként való felvételét a MIGSZ-be, 2022. januárjától. A tagfelvételi kérelmet

a MIGSZ vezetősége a tagokkal való konzultáció és szavazás útján, az éves rendes Közgyűlés keretében

hagyta jóvá, illetve szavazta meg egyhangúlag.