MIGSZ közgyűlés

A MIGSZ  éves, rendes Közgyűlését idén, 2024-ben május 6-án tartotta meg

Helyszín: MESSER Hungarogáz Kft.

1044 Budapest, Váci út 117.

Kultúr épület

Az Elnökség ezúton is megköszöni a MIGSZ tagjainak és tagvállalatai vezetőinek az aktív 

és konstruktív részvételt!

 

A Közgyűlés napirendje:

1. EIGA Anti-trösztfigyelmeztetés, biztonsági intézkedések ismertetése.
2. Regisztráció és a Közgyűlés határozatképességének megállapítása.
3. Tájékoztatás Egyesület tagjainak személyében történt változásról, kilépésről, belépésről.
4. Napirend elfogadása, a Közgyűlés résztvevői által.
5. Elnöki beszámoló a 2023. évi tevékenységről. Kiegészítve az EIGA-val kapcsolatos 

ügyekkel, feladatokról és együttműködésről.
6. A MIGSZ 2023 évi mérlegének ismertetése.
7. A MIGSZ Számvizsgáló Bizottságának beszámolója a 2023 évi munkájáról.
8. A MIGSZ 2023 évi mérlegének és a Számvizsgáló Bizottság beszámolójának elfogadása, a
Közgyűlés szavazati joggal rendelkező résztvevői által.
9. A MIGSZ 2023 évi baleseti statisztikájának ismertetése.

10. A MIGSZ baleseti statisztikájának jóváhagyása, a Közgyűlés szavazati joggal rendelkező
résztvevői által.
11. A MIGSZ 2024. évi költségvetési tervének ismertetése, megvitatása.
12. A MIGSZ 2024. évi költségvetésének elfogadása, a Közgyűlés szavazati joggal rendelkező
résztvevői által.

13. Egyebek: A Közgyűlés időrendjétől függően szakmai előadás.
16. A Számvizsgáló Bizottság új tagjának megválasztása.

17. Egyebek: a Közgyűléshez benyújtott kiegészítő témák megvitatása

Az Elnökség ezúton is megköszöni a MIGSZ tagjainak és tagvállalatai vezetőinek az aktív 

és konstruktív részvételt!